Dysplazja stawu biodrowego rehabilitacja

Dysplazja stawu biodrowego u noworodków i niemowląt   Stawy biodrowe noworodka i niemowlaka są delikatne i niestabilne. W związku z fizjologiczną niedojrzałością różnych elementów anatomicznych stawu, tworzące je kości można stosunkowo łatwo przesuwać względem siebie. Gdy kości tracą ze sobą właściwy kontakt, staw nie rozwija się prawidłowo. Dysplazja stawu biodrowego to wada rozwojowa …

Kolka u niemowląt

Kolka u niemowląt Początkowy okres życia niemowlęcia może obfitować w przykre dolegliwości – jedną z nich jest kolka. Kolka najczęściej zaczyna występować około drugiego tygodnia życia dziecka, a ustępuje mniej więcej w czwartym miesiącu. Kolki występują dość często i cechuje je różny stopień nasilenia oraz częstotliwości nawracania. Kolki u niemowląt …

Zespół KISS

Co to jest zespół KISS? Zespół braku równowagi kinematycznej spowodowany nadwyrężeniem okolicy podpotylicznej. Mówiąc w uproszczeniu problem może dotyczyć Górnego Szyjnego Odcinka Kręgosłupa- połączeń stawowych głowy z kręgosłupem szyjnym, Należy pamiętać, że im dłużej utrzymuje się dysfunkcja w GSzOK, tym bardziej wpływa ona na stan rozwoju struktur zarówno tego regionu, jak …

Choroba Osgooda-Schlattera

Choroba Osgooda-Schlattera Choroba cechuje się bólem w okolicy przyczepu więzadła właściwego rzepki do guzowatości piszczeli. Dolegliwości nasilają się zazwyczaj po wysiłku fizycznym. Choroba Osgooda-Schlattera występuje około 3 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt. Szczyt występowania mieści się w przedziale wiekowym od 10 o 15 roku życia. Choć schorzenie zaliczane …

Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna Choroba Scheuermanna to pogłębiona, strukturalna kifoza piersiowa z charakterystycznymi zmianami radiologicznymi. Zmiany pojawiają się w okresie dojrzewania, której mogą towarzyszyć okresowe dolegliwości bólowe grzbietu. Częstotliwość występowania waha się w granicach 1 % populacji, pojawia się wyłącznie u osób rosnących, najczęściej między 12-17 rokiem życia. Zaobserwowano częstsze występowanie wśród chłopców. …

Kręcz szyi u dziecka

Kręcz szyi u dziecka  to wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy i szyi w pochyleniu ku jednemu z barków. Wyróżniamy kręcz szyi: wrodzony: pourazowy, towarzyszący procesom zapalnym w okolicy gardła i szyi, w przebiegu guzów i zmian guzopodobnych, towarzyszący wadom wzroku, słuchu, neurogenny nabyty- pochodzenia mięśniowego …

Dysplazja stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodrowego- na czym polega wada? To wada rozwojowa stawu biodrowego, w której obserwuje się nieprawidłowe, patologiczne relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja powstaje na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym oraz noworodkowym i niemowlęcym. Wada może przyjmować różne formy, od dysplazji samej panewki, …

Autyzm

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia dziecka. Może przyjmować postać progresywną, w której od początku widoczne są nieprawidłowości w rozwoju: np. Brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na próby porozumiewania się z dzieckiem, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychomotoryczna lub nadmierne wyciszenie. Innym przebiegiem …

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących zaburzeń ruchu oraz postawy, wynikających z uszkodzenia rozwijającego się OUN. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności …

Asymetria głowy u niemowlaka

Asymetria głowy u niemowlaka Rozwój zdrowego dziecka jest złożonym procesem, w którym w sposób harmonijny pojawiają się określone umiejętności. Rozwój motoryczny i psychiczny są ze sobą ścicle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Diagnoza musi zatem wiec charakter wielowymiarowy i uwzględniać ocenę dziecko równocześnie we wszystkich strefach. Należy wziąć pod …