Kręcz szyi u dziecka

Kręcz szyi u dziecka  to wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy i szyi w pochyleniu ku jednemu z barków.

Wyróżniamy kręcz szyi:

  • wrodzony: pourazowy, towarzyszący procesom zapalnym w okolicy gardła i szyi, w przebiegu guzów i zmian guzopodobnych, towarzyszący wadom wzroku, słuchu, neurogenny
  • nabyty- pochodzenia mięśniowego (najczęstsza postać wrodzona zniekształcenia, związana ze skróceniem i zbliznowaceniem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego), kostnego (malformacje kostne w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa)..

Wrodzony kręcz szyi

Kręcz szyi wrodzony jest dolegliwością, w przebiegu której głowa przechylona jest zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej czy leżącej. Co istotne, przechylenie głowy na bok jest bolesne. Na skutek tej dolegliwości dochodzi do wzmożonego napięcia mięśnia po jednej stronie szyi. Również obserwowane jest  równoczesne osłabienie i przykurczenie tego samego mięśnia po drugiej stronie.

Wrodzony kręcz szyi u dziecka może pojawiać się na wczesnym etapoie rozwoju lub na skutek urazu okołoporodowego. Inną przyczyną kręczu szyi są pierwotne zmiany w układzie kostnym. Kręcz szyi nabyty występuje również w wadach wzroku, słuchu, spastycznym wzmożonym napięciu mięśni szyi, w zmianach zapalnych, pourazowych i chorobach układowych.

Kręcz szyi u dziecka rehabilitacja

Program rehabilitacji w przypadku kręczu szyi fizjoterapeuta dziecięcy dobiera indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania nieprawidłowości oraz rodzaju schorzenia. Przykładem postępowania fizjoterapeutycznego może być zastosowanie ćwiczeń biernych, których celem jest rozciągnięcie skróconych mięśni, masaż zgrubiałego mięśnia. Fizjoterapeuta dziecięcy stosuje delikatne techniki osteopatyczne. Bardzo ważną rolę odgrywa też samodzielna praca rodziców z dzieckiem. Z tego względu fizjoterapeuta opracowuje zestaw ćwiczeń/ technik do wykonywania w domu. Należy pamiętać, że im wcześniej rozpoczniemy rehabilitację dziecka tym większa jest szans na całkowite zniesienie deformacji. Zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje w postaci postępującej deformacji głowy i szyi. Zbyt późne rozpoczęcie rehabilitacji może sprawić, że jedyną drogą leczenia pozostanie operacja..