Dysplazja stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodrowego to wada rozwojowa stawu biodrowego, w której obserwuje się nieprawidłowe, patologiczne relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja powstaje na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym oraz noworodkowym i niemowlęcym. Wada może przyjmować różne formy, od dysplazji samej panewki, przez podwinięcie aż do całkowitego zwichnięcia głowy kości udowej z panewki.

 

Przyczyny rozwoju dysplazji stawu biodrowego

 

W zaburzonym rozwoju stawu biodrowego biorą udział czynniki:

  •  mechaniczne
  •  hormonalne
  •  genetyczne

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

  • położenie miednicowe
  • płeć żeńska
  • dodani wywiad rodzinny
  • deformacja kończyn dolnych
  • efekty ciasnoty wewnątrzmacicznej

USG stawów biodrowych u niemowląt

 

Badanie USG zrewolucjonizowane dotychczasowe możliwości oceny stawu biodrowego zwłaszcza w grupie noworodków. USG stało się rutynowo używanym narzędziem w badaniach przesiewowych dysplazji stawu biodrowego. Podczas badania USG możliwe jest uwidocznienie struktur chrzęstnych stawu: głowy, szyjki, krętarza większego kości udowej oraz elementów chrzęstnych tworzących część stropu panewki.

Objawy dysplazji stawów biodrowych u niemowląt

W przebiegu dysplazji stawu biodrowego dochodzi do:

  • przesuwania się kości udowej poza staw, czyli niestabilności biodra. W pierwszych tygodniach życia dziecka wyczuwalne jest przeskakiwanie w stawie biodrowym w trakcie odwodzenia i przywodzenia nóżek;
  • ograniczenia odwodzenia nóżek w biodrach – po okresie noworodkowym odchylanie nóżek na boki jest znacznie utrudnione.

Dysplazja stawu biodrowego rehabilitacja

Celem rehabilitacji rozwojowej dysplazji jest uzyskanie koncentrycznej repozycji lub inaczej koncentrycznego ( tak aby środek głowy znajdował się w środku panewki) ustawienia głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego. Program leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania dysplazji stawu biodrowego oraz wieku dziecka. Program leczenia wraz z rehabilitacją ustala lekarz ortopeda wraz z fizjoterapeutą dziecięcym.