Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących zaburzeń ruchu oraz postawy, wynikających z uszkodzenia rozwijającego się OUN. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. U około jednej trzeciej dzieci dochodzi do napadów epileptycznych. Symptomy choroby mogą stać się bardziej widoczne w miarę starzenia się organizmu, nie oznacza to jednak, że choroba postępuje.

 

Mózgowe porażenie dziecięce –czynniki ryzyka

 • Czynniki prenatalne
 • wrodzone infekcje
 • czynniki teratogenne
 • zaburzenia naczyniowe
 • wrodzone wady płodu
 • spożywanie alkoholu, palenie nikotyny przez matkę
 • choroby metaboliczne matki
 • niedobór jodu
 • patologie ciąży
 • Czynniki perinatalne
 • wcześniactwo
 • niedotlenienie
 • powikłania porodu
 • hipoglikemia
 • infekcje okołoporodowe
 • uraz okołoporodowy
 • Czynniki postnatalne
 • uraz głowy i OUN
 • zatrzymanie akcji serca
 • drgawki noworodkowe

Wczesne objawy mózgowego porażenia dziecięcego

 • Zaburzenia napięcia mięśniowego, hipotonia, krzyżowanie kończyn dolnych, dłonie zaciśnięte w pięść z przywiedzonym kciukiem, dystonia, bierna reakcja na rozciąganie
 • Przetrwałe odruchu pierwotne
 • Asymetryczne objawy w badaniu neurologicznym
 • U dziecka z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym stwierdza się opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, zaburzenia motoryki, kontroli postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo –ruchowej, małą spontaniczność i aktywność ruchowa, niewłaściwe wzorce ułożenia i ruchu.

Mózgowe porażenie dziecięce- rehabilitacja

Każde dziecko z mózgowym porażeniem powinno mieć ustalony indywidualny program usprawniania dostosowany do stanu dziecka i jego potrzeb zmieniających się z wiekiem. Celem rehabilitacji jest pomoc w indywidualnym rozwoju dziecka na każdym jego etapie tak, aby mogło ono osiągnąć jak najwyższy poziom jakości życia. Program rehabilitacji może obejmować hamowanie odruchów patologicznych , normalizację napięcia mięśniowego, ćwiczenia fizyczne usprawniającego mięśniem ścięgna, stawy, masaże. W przypadku braku przeciwwskazań fizjoterapeuta dziecięcy może również zalecić fizykoterapię jako wspomaganie rehabilitacji. W procesie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym istotna role odgrywa także współpraca z lekarzem ortopeda. Zadaniem ortopedy jest zdefiniowanie i leczenie zniekształceń narządu ruchu a także zapobieganie rozwojowi zniekształceń i ich korekcja.

.