Hirudoterapia- naturalny powrót do zdrowia

Hirudoterapia- naturalny powrót do zdrowia   Hirudoterapia znalazła szerokie zastosowanie w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, zakrzepowo-zatorowych a także wśród pacjentów, u których konieczna była replantacja i interwencja chirurgiczna. Tak powszechne zastosowanie hirudoterapii wynika z szeregu właściwości jakie wykazuje w tym m.in. przeciwzakrzepowe, fibrynolityczne, przeciwagregacyjne. Hirudoterapia prowadzi do przywrócenia właściwego krążenia w …

Kolka u niemowląt

Kolka u niemowląt Początkowy okres życia niemowlęcia może obfitować w przykre dolegliwości – jedną z nich jest kolka. Kolka najczęściej zaczyna występować około drugiego tygodnia życia dziecka, a ustępuje mniej więcej w czwartym miesiącu. Kolki występują dość często i cechuje je różny stopień nasilenia oraz częstotliwości nawracania. Kolki u niemowląt …

Zespół KISS

Co to jest zespół KISS? Zespół braku równowagi kinematycznej spowodowany nadwyrężeniem okolicy podpotylicznej. Mówiąc w uproszczeniu problem może dotyczyć Górnego Szyjnego Odcinka Kręgosłupa- połączeń stawowych głowy z kręgosłupem szyjnym, Należy pamiętać, że im dłużej utrzymuje się dysfunkcja w GSzOK, tym bardziej wpływa ona na stan rozwoju struktur zarówno tego regionu, jak …

Choroba Osgooda-Schlattera

Choroba Osgooda-Schlattera Choroba cechuje się bólem w okolicy przyczepu więzadła właściwego rzepki do guzowatości piszczeli. Dolegliwości nasilają się zazwyczaj po wysiłku fizycznym. Choroba Osgooda-Schlattera występuje około 3 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt. Szczyt występowania mieści się w przedziale wiekowym od 10 o 15 roku życia. Choć schorzenie zaliczane …

Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna Choroba Scheuermanna to pogłębiona, strukturalna kifoza piersiowa z charakterystycznymi zmianami radiologicznymi. Zmiany pojawiają się w okresie dojrzewania, której mogą towarzyszyć okresowe dolegliwości bólowe grzbietu. Częstotliwość występowania waha się w granicach 1 % populacji, pojawia się wyłącznie u osób rosnących, najczęściej między 12-17 rokiem życia. Zaobserwowano częstsze występowanie wśród chłopców. …

Kręcz szyi u dziecka

Kręcz szyi u dziecka  to wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy i szyi w pochyleniu ku jednemu z barków. Wyróżniamy kręcz szyi: wrodzony: pourazowy, towarzyszący procesom zapalnym w okolicy gardła i szyi, w przebiegu guzów i zmian guzopodobnych, towarzyszący wadom wzroku, słuchu, neurogenny nabyty- pochodzenia mięśniowego …

Dysplazja stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodrowego- na czym polega wada? To wada rozwojowa stawu biodrowego, w której obserwuje się nieprawidłowe, patologiczne relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja powstaje na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym oraz noworodkowym i niemowlęcym. Wada może przyjmować różne formy, od dysplazji samej panewki, …

Autyzm

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia dziecka. Może przyjmować postać progresywną, w której od początku widoczne są nieprawidłowości w rozwoju: np. Brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na próby porozumiewania się z dzieckiem, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychomotoryczna lub nadmierne wyciszenie. Innym przebiegiem …

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących zaburzeń ruchu oraz postawy, wynikających z uszkodzenia rozwijającego się OUN. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności …