Autyzm

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia dziecka. Może przyjmować postać progresywną, w której od początku widoczne są nieprawidłowości w rozwoju: np. Brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na próby porozumiewania się z dzieckiem, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychomotoryczna lub nadmierne wyciszenie. Innym przebiegiem charakteryzuje się postać regresywna autyzmu, w której dziecko do pewnego momentu rozwija się prawidłowo , ale przed 36 miesiącem życia zaczyna prezentować ewidentne uwstecznienie w zakresie rozwoju mowy, kontaktów społecznych, zainteresowań i zachowania.

Fizjoterapia dzieci z autyzmem

Każde dziecko z autyzmem lub innym pokrewnym całościowym zaburzeniem rozwoju ma swój indywidualny zakres problemów i dysfunkcji. Odmienny jest ich przebieg i stopień nasilenia. Z tego względu rehabilitacja dziecka z autyzmem prowadzona jest indywidualnie uwzględniając cechy osobowościowe pacjenta oraz jego potrzeby i możliwości W terapii dzieci z autyzmem wykorzystuje się m.in. masaż leczniczy, terapię manualną, osteopatyczne techniki, fizykoterapię..