Rozwój dziecka

W rozwoju dziecka od momentu zapłodnienia do osiągnięcia pełnej dojrzałości biologicznej wyróżnia się wiele złożonych etapów zaprogramowanych i uwarunkowanych przez czynniki genetyczne, hormonalne i środowiskowe.

W czasie pokonywania kolejnych etapów rozwojowych dochodzi do ciągu przeobrażeń w zakresie doskonalenia morfologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości. Znajomość specyfiki etapów rozwoju dynamiki procesów wzrastania i dojrzewania jest niezbędna do prawidłowego postępowania rehabilitacyjno-korekcyjnego i prognozowania rozwoju dziecka.

Okresy rozwoju dziecka

Okresy rozwoju dziecka możemy podzielić na:

 • prenatalny (śródmaciczny) obejmujący okres życia płodowego i trwający w prawidłowo przebiegającej ciąży 38-42 tygodnie.
 • postnatalny (pozamaciczny).

Okres prenatalny to czas najszybszego tempa rozwoju w ontogenezie. Wraz z początkiem fazy płodowej rozpoczyna się aktywność neurologiczna płodu (skurcze mięśni i ruchy izolowanych okolic ciała). Pierwsze ruchy płodu takie jak rozpychanie, kopanie widoczne są około 14 tygodnia. W następnej kolejności rejestruje się ruchy połykania, odruch ziewania i przeciągania. Od 17 tygodnia ciąży zauważalne są ruchy chwytne zaś od 24 zaczyna się odruch ssania. W 20 tygodniu występują wszystkie wzorce motoryczne takie jak u noworodków. Czynność elektryczna mózgu jest wyraźna. Na początku drugiego trymetru ciąży płód wykonuje kilkanaście tysięcy różnych ruchów w ciągu dnia, reaguje na smak wód płodowych, jest wrażliwy na dotyk i zmiany ciśnienia w przestrzeni, w której jest zanurzony. W 5 miesiącu ciąży matka odczuwa pierwsze ruchy dziecka. Dziecko może się obracać, przeciągać, kopać, ma czkawkę. W kolejnym miesiącu pojawia się faza szybkich ruchów gałek ocznych, która świadczy o rozpoczęciu rejestracji i zapamiętywania wrażeń i odczuć.

Dalszy rozwój dziecka

W trzecim trymetrze doskonali się praca wszystkich narządów i układów. Dziecko reaguje na bodźce akustyczne oraz stany emocjonalne matki. Prawidłowy przebieg okresów prenatalnego i perinatalnego determinuje właściwy rozwój dziecka w jego dalszych okresach życia pozałonowego. Do ponad 70 % uszkodzeń struktur mózgu dochodzi w okresie prenatalnym, 20% w perinatalnym zaś 10% w okresie postnatalnym.

Pierwsze 3 lata życia dziecka

Najbardziej intensywny rozwój ma miejsce w pierwszych 3 latach życia dziecka. Jest to okres ogromnych możliwości wykorzystania potencjału genetycznego dziecko, ale tez czas niezwykłej podatności na działanie czynników środowiskowych. Mózg jest wówczas najbardziej podatny na kształtowanie zarówno przez doświadczenia fizyczne, społeczne, poznawcze i emocjonalne. Czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę w rozwoju układu nerwowego. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w miarę postępu rozwoju mózgu coraz większego znaczenia nabierają czynniki środowiskowe, które znacznym stopniu determinują różnicowanie neuronów, budowaniu sieci dendrytów, formowaniu połączeń synaptycznych czy apoptozie, determinując ostatecznie kształt i funkcjonowanie systemu nerwowego. Zjawisko to określamy mianem plastyczności mózgu.

Rehabilitacja niemowląt, dzieci

Przyczyn, z którymi rodzice zgłaszają się na rehabilitację do naszego Centrum ze swoimi dziećmi jest wiele. Mogą to być urazy doznane w wyniku wypadku, nieprawidłowości w rozwoju oraz choroby o rozmaitym podłożu.

W Centrum Rehabilitacji i Osteopatii Osteo-Med zajmujemy się kompleksową rehabilitacją (fizjoterapią) dzieci już od momentu narodzi aż do momentu wejścia w dorosłe życie. Rehabilitację dzieci i niemowląt prowadzimy w oparciu o nowoczesne, uznawane na całym świecie- a co najważniejsze bezpieczne metody fizjoterapii. Nasi specjaliści są absolwentami licznych szkoleń i kursów poświęconych rehabilitacji dzieci i niemowląt.

Asymetria głowy u niemowlaka

Rozwój zdrowego dziecka jest złożonym procesem, w którym w sposób harmonijny pojawiają się określone umiejętności. Rozwój motoryczny i psychiczny są ze sobą ścicle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Diagnoza musi zatem wiec charakter wielowymiarowy i uwzględniać ocenę dziecko równocześnie we wszystkich strefach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że diagnoza dziecka kształtuje się stopniowo wg tempa dojrzewania OUN, dlatego musi być regularnie powtarzana. Odbiegające od normy objawy obserwowane w najmłodszych dzieci mogą być pierwszym sygnałem poważnych zaburzeń. Dlatego też tak ważną role odgrywa umiejętna ich interpretacja i właściwie zaplanowane postępowanie terapeutyczne.

Zaburzenia rozwoju motorycznego:

Zaburzenia tej strefy należy rozpatrywać pod względem ilościowym jak i jakościowym. Najczęściej występujące sygnały alarmowego nieprawidłowego rozwoju motorycznego to:

 • Niepoprawna kontrola głowy

Może wynikać z obniżonego napięcia mięśniowego w osi głowa-tułów oraz niewłaściwego rozwoju czynności mięśni zginaczy głowy i szyi. Stałe asymetryczne ustawienie głowy jest zawsze nieprawidłowego- nawet w pierwszych tygodniach życia, kiedy asymetria jest fizjologiczna, dziecko musi umieć spontanicznie odwracać głowę w obie strony. Ograniczenia czynnego i biernego zakresu ruchu szyi jest często wynikiem kręczu mięśniowego. Należy mieć na uwadze fakt, że asymetria może występować od okresu płodowego lub być wynikiem błędów pielęgnacyjnych po porodzie. Asymetria głowy u dzieci z zaburzeniami neurologicznymi może wynikać z wpływu przetrwałego odruchu tonicznego szyjnego asymetrycznego.

 • Nieprawidłowa kontrola obręczy barkowej i kończyn górnych
 • Nieprawidłowa kontrola tułowia, obręczy biodrowej i kończyn dolnych

Przyczyny powstawania asymetrii głowy

Oczywiście w pierwszych dniach życia dziecka główka wyrównuje się, jednak niekiedy proces remodelowania główki zostaje zatrzymany.

Dlaczego tak się dzieje u niektórych dzieci? Przyczyn może być wiele. Jako przykład może posłużyć utrudniony, przedłużający się poród, podczas którego zaszła konieczność użycia kleszczy lub pompy próżniowej. Nie bez znaczenia pozostaje także nieodpowiednia ilość wód płodowych oraz rozmiar samego dziecka. Niezależnie od przyczyny jeśli zauważyłaś u swojej pociechy asymetrię/ zniekształcenie główki nie zwlekaj i zgłoś się po poradę do specjalisty fizjoterapeuty dziecięcego. Pamiętaj, że zaniedbania na tym etapie mogą prowadzić do wielu zmian w sferze fizycznej i fizjologicznej dziecka.

Konsekwencje asymetrii głowy

Konsekwencją braku utrzymywania głowy w symetrii jest przede wszystkim brak rozwoju symetrycznej pracy kończyn górnych a także niewłaściwy rozwój umiejętności wodzenia wzrokiem. Pozycja dziecka na plecach jest niestabilna co utrudnia wyciąganie rączek i poznawanie własnego ciała. Niedostateczną kontrole głowy dziecko może kompensować niewłaściwym ustawieniem barków co generuje niepoprawny rozwój obręczy barkowej

Asymetria główki u niemowlaka- rehabilitacja

Pierwsze objawy asymetrii najczęściej zauważają sami rodzice. W zależności od przyczyny asymetrii lekarz może skierować dziecko do lekarza ortopedy, chirurga, neurologa lub do fizjoterapeuty dziecięcego.

Rehabilitacja główki prowadzona jest przez fizjoterapeutę dziecięcego, osteopatę i ma na celu skorygowanie ułożenia głowy, całego ciała a także niwelowanie opóźnień na poziomie rozwoju psycho-ruchowego.

Rehabilitacja asymetrii głowy w Warszawie- gdzie szukać pomocy?

W Centrum Rehabilitacji i Osteopatii Osteo-Med zajmujemy się kompleksową rehabilitacją dzieci już od momentu narodzi aż do momentu wejścia w dorosłe życie. Rehabilitację dzieci i niemowląt prowadzimy w oparciu o nowoczesne, uznawane na całym świecie- a co najważniejsze bezpieczne metody fizjoterapii. Nasi specjaliści są absolwentami licznych szkoleń i kursów poświęconych rehabilitacji dzieci i niemowląt. W naszej ofercie znajdziecie Państwo fizjoterapię dziecięcą, osteopatię niemowląt i dzieci, terapię metodą NDT Bobath, integrację sensoryczną.

Nasze Centrum mieści się w Warszawie na Ursynowie przy ul. Romera 10 lok. B2. Rezerwacja wizyt odbywa się pod numer 506-459-870 bądź drogą mailowa na adres: gabinet@osteopatia-warszawa.pl.

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących zaburzeń ruchu oraz postawy, wynikających z uszkodzenia rozwijającego się OUN. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. U około jednej trzeciej dzieci dochodzi do napadów epileptycznych. Symptomy choroby mogą stać się bardziej widoczne w miarę starzenia się organizmu, nie oznacza to jednak, że choroba postępuje

Mózgowe porażenie dziecięce –czynniki ryzyka

 • Czynniki prenatalne
 • wrodzone infekcje
 • czynniki teratogenne
 • zaburzenia naczyniowe
 • wrodzone wady płodu
 • spożywanie alkoholu, palenie nikotyny przez matkę
 • choroby metaboliczne matki
 • niedobór jodu
 • patologie ciąży
 • Czynniki perinatalne
 • wcześniactwo

Ponadto może wyróżnić dalsze czynniki predysponujące:

 • niedotlenienie
 • powikłania porodu
 • hipoglikemia
 • infekcje okołoporodowe
 • uraz okołoporodowy
 • Czynniki postnatalne
 • uraz głowy i OUN
 • zatrzymanie akcji serca
 • drgawki noworodkowe

Wczesne objawy mózgowego porażenia dziecięcego

 • Zaburzenia napięcia mięśniowego, hipotonia, krzyżowanie kończyn dolnych, dłonie zaciśnięte w pięść z przywiedzonym kciukiem, dystonia, bierna reakcja na rozciąganie
 • Przetrwałe odruchu pierwotne
 • Asymetryczne objawy w badaniu neurologicznym
 • U dziecka z rozpoznanym mózgowym porażeniem dziecięcym stwierdza się opóźnienia w rozwoju psychoruchowym, zaburzenia motoryki, kontroli postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo –ruchowej, małą spontaniczność i aktywność ruchowa, niewłaściwe wzorce ułożenia i ruchu.

Mózgowe porażenie dziecięce- rehabilitacja

Każde dziecko z mózgowym porażeniem powinno mieć ustalony indywidualny program usprawniania dostosowany do stanu dziecka i jego potrzeb zmieniających się z wiekiem. Celem rehabilitacji jest pomoc w indywidualnym rozwoju dziecka na każdym jego etapie tak, aby mogło ono osiągnąć jak najwyższy poziom jakości życia. Program rehabilitacji może obejmować hamowanie odruchów patologicznych , normalizację napięcia mięśniowego, ćwiczenia fizyczne usprawniającego mięśniem ścięgna, stawy, masaże.W tym miejscu doskonale sprawdza się osteopatia dziecięca oraz terapia metoda NDT Bobath. W przypadku braku przeciwwskazań fizjoterapeuta dziecięcy może również zalecić fizykoterapię jako wspomaganie rehabilitacji. W procesie rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym istotna role odgrywa także współpraca z lekarzem ortopeda. Zadaniem ortopedy jest zdefiniowanie i leczenie zniekształceń narządu ruchu a także zapobieganie rozwojowi zniekształceń i ich korekcja.

Mózgowe porażenie dziecięce- gdzie szukać pomocy?

W Centrum Rehabilitacji i Osteopatii Osteo-Med zajmujemy się kompleksową rehabilitacją dzieci już od momentu narodzi aż do momentu wejścia w dorosłe życie. Rehabilitację dzieci i niemowląt prowadzimy w oparciu o nowoczesne, uznawane na całym świecie- a co najważniejsze bezpieczne metody fizjoterapii. Nasi specjaliści są absolwentami licznych szkoleń i kursów poświęconych rehabilitacji dzieci i niemowląt. Pracujemy z wykorzystaniem medycyny osteopatycznej, metody NDT Bobath jak również integracją sensoryczną.

Nasze Centrum mieści się w Warszawie na Ursynowie przy ul. Romera 10 lok. B2. Rezerwacja wizyt odbywa się pod numer 506-459-870 bądź drogą mailowa na adres: gabinet@osteopatia-warszawa.pl.

Autyzm

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia dziecka. Może przyjmować postać progresywną, w której od początku widoczne są nieprawidłowości w rozwoju: np. Brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na próby porozumiewania się z dzieckiem, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychomotoryczna lub nadmierne wyciszenie. Innym przebiegiem charakteryzuje się postać regresywna autyzmu, w której dziecko do pewnego momentu rozwija się prawidłowo , ale przed 36 miesiącem życia zaczyna prezentować ewidentne uwstecznienie w zakresie rozwoju mowy, kontaktów społecznych, zainteresowań i zachowania.

Każde dziecko z autyzmem lub innym pokrewnym całościowym zaburzeniem rozwoju ma swój indywidualny zakres problemów i dysfunkcji. Odmienny jest ich przebieg i stopień nasilenia. Z tego względu rehabilitacja dziecka z autyzmem prowadzona jest indywidualnie uwzględniając cechy osobowościowe pacjenta oraz jego potrzeby i możliwości W terapii dzieci z autyzmem wykorzystuje się m.in. masaż leczniczy, terapię manualną, osteopatyczne techniki, fizykoterapię.

Dysplazja stawu biodrowego to wada rozwojowa stawu biodrowego, w której obserwuje się nieprawidłowe, patologiczne relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja powstaje na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym oraz noworodkowym i niemowlęcym. Wada może przyjmować różne formy, od dysplazji samej panewki, przez podwinięcie aż do całkowitego zwichnięcia głowy kości udowej z panewki.

Osteopata dziecięcy w Warszawie- gdzie szukać pomocy?

W Centrum Rehabilitacji i Osteopatii Osteo-Med zajmujemy się kompleksową rehabilitacją dzieci już od momentu narodzi aż do momentu wejścia w dorosłe życie. Rehabilitację dzieci i niemowląt prowadzimy w oparciu o nowoczesne, uznawane na całym świecie- a co najważniejsze bezpieczne metody fizjoterapii. Nasi specjaliści są absolwentami licznych szkoleń i kursów poświęconych rehabilitacji dzieci i niemowląt.

Nasze Centrum mieści się w Warszawie na Ursynowie przy ul. Romera 10 lok. B2. Rezerwacja wizyt odbywa się pod numer 506-459-870 bądź drogą mailowa na adres: gabinet@osteopatia-warszawa.pl.

Dysplazja stawu biodrowego

Przyczyny rozwoju dysplazji stawu biodrowego

 

W zaburzonym rozwoju stawu biodrowego biorą udział czynniki:

 • mechaniczne
 • hormonalne
 • genetyczne

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

 • położenie miednicowe
 • płeć żeńska
 • dodani wywiad rodzinny
 • deformacja kończyn dolnych
 • efekty ciasnoty wewnątrzmacicznej

USG stawów biodrowych u niemowląt

Badanie USG zrewolucjonizowane dotychczasowe możliwości oceny stawu biodrowego zwłaszcza w grupie noworodków. USG stało się rutynowo używanym narzędziem w badaniach przesiewowych dysplazji stawu biodrowego. Podczas badania USG możliwe jest uwidocznienie struktur chrzęstnych stawu: głowy, szyjki, krętarza większego kości udowej oraz elementów chrzęstnych tworzących część stropu panewki.

Objawy dysplazji stawów biodrowych u niemowląt

W przebiegu dysplazji stawu biodrowego dochodzi do:

 • przesuwania się kości udowej poza staw, czyli niestabilności biodra. W pierwszych tygodniach życia dziecka wyczuwalne jest przeskakiwanie w stawie biodrowym w trakcie odwodzenia i przywodzenia nóżek;
 • ograniczenia odwodzenia nóżek w biodrach – po okresie noworodkowym odchylanie nóżek na boki jest znacznie utrudnione.

Dysplazja stawu biodrowego rehabilitacja

Celem rehabilitacji rozwojowej dysplazji jest uzyskanie koncentrycznej repozycji lub inaczej koncentrycznego ( tak aby środek głowy znajdował się w środku panewki) ustawienia głowy kości udowej w panewce stawu biodrowego. Program leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania dysplazji stawu biodrowego oraz wieku dziecka. Program leczenia wraz z rehabilitacją ustala lekarz ortopeda wraz z fizjoterapeutą dziecięcym.

Kręcz szyi u dziecka to wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy i szyi w pochyleniu ku jednemu z barków.

Wyróżniamy kręcz szyi:

 • wrodzony: pourazowy, towarzyszący procesom zapalnym w okolicy gardła i szyi, w przebiegu guzów i zmian guzopodobnych, towarzyszący wadom wzroku, słuchu, neurogenny
 • nabyty- pochodzenia mięśniowego (najczęstsza postać wrodzona zniekształcenia, związana ze skróceniem i zbliznowaceniem mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego), kostnego (malformacje kostne w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa)..
Kręcz szyi

Kręcz szyi wrodzony jest dolegliwością, w przebiegu której głowa przechylona jest zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej czy leżącej. Co istotne, przechylenie głowy na bok jest bolesne. Na skutek tej dolegliwości dochodzi do wzmożonego napięcia mięśnia po jednej stronie szyi. Również obserwowane jest równoczesne osłabienie i przykurczenie tego samego mięśnia po drugiej stronie.

Wrodzony kręcz szyi u dziecka może pojawiać się na wczesnym etapoie rozwoju lub na skutek urazu okołoporodowego. Inną przyczyną kręczu szyi są pierwotne zmiany w układzie kostnym. Kręcz szyi nabyty występuje również w wadach wzroku, słuchu, spastycznym wzmożonym napięciu mięśni szyi, w zmianach zapalnych, pourazowych i chorobach układowych.

Kręcz szyi u dziecka rehabilitacja

Program rehabilitacji w przypadku kręczu szyi fizjoterapeuta dziecięcy dobiera indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania nieprawidłowości oraz rodzaju schorzenia. Przykładem postępowania fizjoterapeutycznego może być zastosowanie ćwiczeń biernych, których celem jest rozciągnięcie skróconych mięśni, masaż zgrubiałego mięśnia. Fizjoterapeuta dziecięcy stosuje delikatne techniki osteopatyczne. Bardzo ważną rolę odgrywa też samodzielna praca rodziców z dzieckiem. Z tego względu fizjoterapeuta opracowuje zestaw ćwiczeń/ technik do wykonywania w domu. Należy pamiętać, że im wcześniej rozpoczniemy rehabilitację dziecka tym większa jest szans na całkowite zniesienie deformacji. Zaniedbania mogą mieć poważne konsekwencje w postaci postępującej deformacji głowy i szyi. Zbyt późne rozpoczęcie rehabilitacji może sprawić, że jedyną drogą leczenia pozostanie operacja.

Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna to pogłębiona, strukturalna kifoza piersiowa z charakterystycznymi zmianami radiologicznymi. Zmiany pojawiają się w okresie dojrzewania, której mogą towarzyszyć okresowe dolegliwości bólowe grzbietu.

Częstotliwość występowania waha się w granicach 1 % populacji, pojawia się wyłącznie u osób rosnących, najczęściej między 12-17 rokiem życia. Zaobserwowano częstsze występowanie wśród chłopców.

Istotą choroby Scheuermanna jest martwica i obumieranie trzonów kręgowych oraz krążków międzykręgowych kilku sąsiadujących ze sobą kręgów bez udziału wirusów, grzybów i bakterii. Podłożem tego procesu jest niedostateczne ukrwienie tkanki kostnej, do którego dochodzi w wyniku przerwania naczyń zaopatrujących te kości w krew.

Choroba Scheumermanna przyczyny

Do niedokrwienia, a w konsekwencji do martwicy i obumierania trzonów kręgowych oraz krążków międzykręgowych może dojść w wyniku:

 • zatorów i zakrzepów
 • zaburzeń odporności;
 • predyspozycji genetycznych;
 • mikrourazów trzonów kręgów (np. na skutek skoków, podskoków dziecka w czasie zabawy);
 • przeciążenia (szczególnie podczas skłonu do przodu oraz siadu bez podparcia);
 • zaburzeń hormonalnych;

Choroba Scheuermanna rehabilitacja

Wybór metody leczenia zależy od nasilenia klinicznego i radiologicznego wady. Na postępowanie nieoperacyjne składa się rehabilitacja ( program ćwiczeń) i leczenie gorsetowe. Zestaw ćwiczeń ma na celu zatrzymanie postępu zniekształcania. Rehabilitacja jest nieodzownym uzupełnieniem leczenia gorsetowego. Fizjoterapeuta dziecięcy dobiera indywidualny program rehabilitacji, który może obejmować np. ćwiczenia ekstensyjne odcinka piersiowego kręgosłupa, ćwiczenia rozciągające mięśnie piersiowe, mięśnie tylnej grupy uda, wzmacniające mięśnie brzucha. Rehabilitacja odbywa się z wykorzystaniem terapii manualnej.