Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego

Splot ramienny jest jednym z bardziej złożonych elementów obwodowego układu nerwowego. Uszkodzenia splotu ramiennego jest powikłaniem okołoporodowym spowodowanym najczęściej n urazem mechanicznym w czasie akcji porodowej. Ma miejsce kiedy sytuacja okołoporodowa i dystorsja barkowa wymaga użycia siły i pociągania za główkę lub ramię dziecka, a także wykonania zbyt dużego ucisku na splot. Uszkodzenie splotu ramiennego może być również wynikiem nieprawidłowego ułożenia dziecka i ucisku splotu wewnątrz macicy. Najczęściej na uszkodzenia splotu ramiennego narażone są dzieci o dużej masie urodzeniowej i dzieci, u których wystąpiły dodatkowe powikłania lub czynniki ryzyka np. Użycie kleszczy, próżnociągu, brak aktywności porodowej matki itp. Wyróżniamy następujące typu uszkodzeń splotu:

  • Górne
  • środkowe
  • dolne
  • całkowite.

Uszkodzenia splotu ramiennego konsekwencje

Konsekwencją uszkodzenia splotu ramiennego, który nie zregenerował się w odpowiednim czasie jest bardziej lub mniej zaznaczony niedowład mięśni danej kończyny. Ponadto może wystąpić zanik i przykurcze mięśniowe, dyslokacja w stawach, zrosty kostne okołostawowe, niedorozwój kostny kończyny, łopatki, obojczyka, wady klatki piersiowej, wady postawy. Do kolejnych konsekwencji należy: asymetria tułowia, skrzywienie kręgosłupa, odstająca, niestabilna łopatka, niewłaściwe wzorce ruchowe. Nie należy także pomijać aspektów psychologicznych. W przypadku uszkodzenia splotu niezwykle ważną rolę odgrywa jak najwcześniejsze rozpoczęcie rehabilitacji. Celem rehabilitacji uszkodzeń splotu barkowego u dzieci jest doprowadzenie kończyny do jak największej funkcjonalności w czynnościach dnia codziennego i zabezpieczenie jej przed deformacjami. Leczenie i postępowanie fizjoterapeutyczne jest wielodyscyplinarne i odbywa się przy ścisłej współpracy lekarzy (ortopeda, neurolog) i fizjoterapeuty dzięcięcgo. W zależności od wieku dziecka rehabilitacja podzielona jest na etapy, które wymagają regularnego monitorowania i pod kątem uzyskanych efektów usprawniania i ewentualnych interwencji neurochirurgicznych i ortopedycznych.

Uszkodzenie splotu ramiennego rehabilitacja

Rehabilitacja w przypadku uszkodzeń splotu ramiennego polega m.in. na wykonywaniu masażu tułowia i kończyn górnych. Ponadto wykonuje się również ćwiczenia bierne w odpowiednim zakresie pełnego ruchu. Istotną rolę w terapii małego pacjenta odgrywa także systematyczna praca w domu.  Z tego względu rodzice podczas wizyty u fizjoterapeuty dziecięcego otrzymują również szeroki instruktaż odnośnie samodzielnej pracy. W kolejnym etapie rehabilitacji uszkodzonego splotu ramiennego fizjoterapeuta kontynuuje ćwiczenia bierne w stawach kończyny z odpowiednią stabilizacją okolicy stawu.  Nie zapomina także o ćwiczeniach wspomaganych opartych na metodach neurorozwojowych. Rehabilitacja o ile fizjoterapeuta dziecięcy nie stwierdzi przeciwwskazań może być wspomagana przez zabiegi z zakresu fizykoterapii np. Naświetlania, elektrostymulacja, galwanizacja. W kolejnym etapie fizjoterapia może obejmować również ćwiczenia wspomagane, czynne z wykorzystaniem przyborów i sprzętów, czynne z dawkowanym oporowem, mobilizacje okołostawowe itp.

.