Nowy członek zespołu Inga Izabela Dańkowska (BWY Dip.)

.