Kręcz szyi u dziecka

Kręcz szyi u dziecka  to wrodzone lub nabyte schorzenie objawiające się przymusowym, asymetrycznym ustawieniem głowy i szyi w pochyleniu ku jednemu z barków. Wyróżniamy kręcz szyi: wrodzony: pourazowy, towarzyszący procesom zapalnym w okolicy gardła i szyi, w przebiegu guzów i zmian guzopodobnych, towarzyszący wadom wzroku, słuchu, neurogenny nabyty- pochodzenia mięśniowego …

Dysplazja stawu biodrowego

Dysplazja stawu biodrowego- na czym polega wada? To wada rozwojowa stawu biodrowego, w której obserwuje się nieprawidłowe, patologiczne relacje pomiędzy głową kości udowej a panewką stawu biodrowego. Dysplazja powstaje na skutek zaburzenia rozwoju w okresie płodowym, okołoporodowym oraz noworodkowym i niemowlęcym. Wada może przyjmować różne formy, od dysplazji samej panewki, …

Autyzm

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, które ujawnia się przed ukończeniem 3 roku życia dziecka. Może przyjmować postać progresywną, w której od początku widoczne są nieprawidłowości w rozwoju: np. Brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na próby porozumiewania się z dzieckiem, opóźniony rozwój psychoruchowy, nadpobudliwość psychomotoryczna lub nadmierne wyciszenie. Innym przebiegiem …

Mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce to zespół niepostępujących zaburzeń ruchu oraz postawy, wynikających z uszkodzenia rozwijającego się OUN. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności …

Asymetria głowy u niemowlaka

Asymetria głowy u niemowlaka Rozwój zdrowego dziecka jest złożonym procesem, w którym w sposób harmonijny pojawiają się określone umiejętności. Rozwój motoryczny i psychiczny są ze sobą ścicle powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Diagnoza musi zatem wiec charakter wielowymiarowy i uwzględniać ocenę dziecko równocześnie we wszystkich strefach. Należy wziąć pod …

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego

Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego Splot ramienny jest jednym z bardziej złożonych elementów obwodowego układu nerwowego. Uszkodzenia splotu ramiennego jest powikłaniem okołoporodowym spowodowanym najczęściej n urazem mechanicznym w czasie akcji porodowej. Ma miejsce kiedy sytuacja okołoporodowa i dystorsja barkowa wymaga użycia siły i pociągania za główkę lub ramię dziecka, a także …