Co to jest osteopatia?

Osteopatia, osteopata

Jest to metoda diagnozowania i leczenia pacjenta, a także zapobiegania urazom i różnym chorobom za pomocą badania manualnego. Niewątpliwie dla znacznej części pacjentów w Polsce stanowi zupełną nowość, należny jednak pamiętać, że osteopatia od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana jest na całym świecie. Twórcą medycyny osteopatycznej był amerykański lekarz Andrew Taylor Still, który to w 1874 roku zaklasyfikował osteopatię jako formę ulepszenia medycyny konwencjonalnej, zaś w 1892 roku założył pierwszą szkołę osteopatii American SCHOOL OF Osteopathy w Kirksville w Missouri. W Europie zaś pierwsza szkoła osteopatii powstała w Londynie z inicjatywy John Martina Littlejohna.

Główne założenia medycyny osteopatycznej opierają się na twierdzeniu, że organizm ludzki stanowi całość zarówno w ujęciu strukturalnym jak i z uwagi na aspekt chorobowy, w którym wszelkie zachodzące procesy są ze sobą wzajemnie powiązane na dwóch płaszczyznach, mianowicie strukturalnej oraz duchowo-psychicznej. Osteopaci leczą więc strukturę, czyli ciało pacjenta, co wpływa na ich fizjologię. W osteopatii nie stosuje się leczenia farmakologicznego- działania osteopatów są terapią wyłącznie manualną Niewątpliwym atutem manualnych zabiegów osteopatycznych jest minimalna ilość przeciwwskazań do ich zastosowania. Osteopatia jest wysoce bezpieczna, stale rozwijane i udoskonalana, a podzielić ją możemy na:

Osteopatię strukturalną, zajmującą się sferą parietalną, czyli badaniem i leczeniem tkanek narządu ruchu. Polega na bezpośredniej pracy na tkankach układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego oraz nerwowego, w celu poprawy ruchomości, zmniejszenia napięcia, a także by uruchomić drenaż limfatyczny i żylny. Do przykładowych technik strukturalnych zaliczyć możemy m,in : oscylacyjne, manipulacyjne, mobilizacyjne, techniki rytmiczne, trakcyjne, uciskowe i powięziowe.

Osteopatia trzewna, inaczej nazywana wisceralną. Obszerna dziedzina wiedzy i technik które pozwalają osteopacie uzyskać zmiany w pracy organów wewnętrznych oraz układzie autonomicznym pacjenta. Wyjątkowo delikatna praca z tkankami pacjenta. Metody te znajdują szerokie zastosowanie w terapii nieprawidłowości polegających na zaburzeniach czynnościowych narządów trzewnych, oraz zaburzeń wynikających z sił działających na dany narząd np. nadmierne rozciąganie organu czy pociąganie krezki. Osteopatia trzewna przychodzi z pomocą w zdiagnozowania nieprawidłowości oraz usunięciu implikacji za tym idących jak ból rzutowany odczuwalny w innym miejscu bądź poprawa funkcji organu.

Osteopatia czaszkowo-krzyżowa, inaczej cranio-sacralna. Przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego jest to prawie nie wyczuwalny lecz bardzo istotny rytm pracy naszego ciała, opisywany jako trzeci po rytmach związanym z pracą naszego serca oraz oddechowym. Niewątpliwie najsubtelniejsza część osteopatii. Dzięki techniką płynowym, bo te są najczęściej wykorzystywane, osteopata może usprawnić, bądź przywrócić prawidłowy przepływ płynu w ciele pacjenta, który może być zaburzony np. po ciężkim porodzie czy urazie którego doświadczył. Poprawa bądź przywrócenie odpowiedniego rytmu może mieć olbrzymi uogólniony wpływ na sferę fizyczną jak i psychiczną człowieka.

W myśl doktryny osteopatii, aby organizm funkcjonował właściwie i w odpowiedniej harmonii niezbędny jest dobrostan ciała i umysłu. Każdy organizm dąży do zdrowia, posiada zdolność autoregulacji i przywracania stanu homeostazy. Czasami jednak procesy te są zakłócane przez tak zwane dysfunkcje osteopatyczne. Dysfunkcje te to nic innego jak szereg zaburzeń, np. napięć, pojawiających się w strukturach naszego ciała. Organizm ludzki jest stale narażony na destrukcyjne działanie czynników zewnętrznych, które mogą powodować takie nieprawidłowości. Przykładem takich działań może być przeciążenie statyczne jako rezultat długotrwałego utrzymania nieprawidłowej pozycji ciała, nieodpowiednio skomponowana dieta, stres a także urazy przy aktywności fizycznej.

Jak już zostało wspomniane każdy organizm posiada zdolność samoleczenia i do pewnego stopnia jest w stanie sam poradzić sobie z określonymi nieprawidłowościami. Problem jednak pojawia się w momencie, kiedy nie jest w stanie poradzić sobie z dysfunkcjami. Wówczas pojawia się ból, dyskomfort, a nawet upośledzenie funkcjonowania określonych układów organizmu. W takich momentach ważne jest wspomaganie naszego organizmu w procesie samoleczenia i zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanego specjalisty osteopaty. Osteopata stosując specjalne techniki palpacyjne a także odwołując się do dużej wiedzy odnajduje w ciele newralgiczne miejsca stanowiące obszary zablokowań i wszelakich ograniczeń. Następnie delikatnie i precyzyjne wykorzystując techniki manualne niweluje te nieprawidłowości, które odpowiadają za ból i dyskomfort.

Bezspornym atutem medycyny osteopatycznej jest fakt, iż z jej dobrodziejstw mogą korzystać wszyscy pacjenci, którym zależy na dobrej jakości życia, unikaniu dysfunkcji i nieprawidłowości a także szybkiej rekonwalescencji bez względu na wiek. Osteopatia z powodzeniem może być zastosowana u niemowląt, dzieci, kobie w ciąży, sportowców oraz osób w wieku starszym.

Przykłady dolegliwości, które leczymy, bądź możemy niwelować skutki czy hamować rozwój za pomocą osteopatii:

 • wszelkie bóle kręgosłupa o różnym podłożu;
 • bóle głowy, szyi, zawroty, migreny, szumy uszne;
 • wszelkiego rodzaju urazy: kolan, kostek itp.;
 • wady postawy;
 • bóle kręgosłupa lędźwiowego, szyjnego, piersiowego różnego pochodzenia;
 • bóle i zwyrodnienia stawów, barków, bioder, kolan;
 • rwa kulszowa;
 • ostroga piętowa
 • częste skurcze mięśni;
 • tzw. łokieć tenisisty i golfisty;
 • dolegliwości o znamionach neurologicznych: np. stwardnienie rozsiane;
 • cieśń nadgarstka;
 • fibromialgia;
 • zaburzenia snu;
 • chroniczne zmęczenia;
 • dolegliwości związane z ciążą: bóle pleców, pachwin, obrzęki nóg, zgaga, przygotowanie do porodu;
 • szeroko pojęta rekonwalescencja po urazach, wypadkach oraz przebytych operacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *